Prečítané leto u nás v knižnici na Miletičovej

Juchú, prázdniny! 
Aby deti rozvíjali svoju myseľ, fantáziu a čítali aj cez prázdniny, pripravíme na pobočke ÚK Miletičova v spolupráci s Prečítané leto každý týždeň počas celého leta výber knižiek na určitú tému.

Tie vám tu postupne sprístupníme.

 

 

Prečítané leto - prvý týždeň

TÉMA: O prázdninách

Čítať viac
Prečítané leto - druhý týždeň

TÉMA: O rastlinách

Čítať viac
Prečítané leto - tretí týždeň

TÉMA: O starých rodičoch

Čítať viac
Prečítané leto - štvrtý týždeň

TÉMA: O rukách

Čítať viac
Prečítané leto - piaty týždeň

TÉMA: O tme

Čítať viac
Prečítané leto - šiesty týždeň

TÉMA: O pečení

Čítať viac
Prečítané leto - siedmy týždeň

TÉMA: O vode

Čítať viac
Prečítané leto - ôsmy týždeň

TÉMA: O zvieratkách

Čítať viac
Prečítané leto - deviaty týždeň

TÉMA: O písmenkách

Čítať viac