Týždeň dobrovoľníctva

Chcete sa stať dobrovoľníkom a pomôcť svojmu mestu, domovu dôchodcov, škôlke

alebo viete o niekom, kto by potreboval pomôcť? Potom je tu práve pre vás pripravený

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA,

ktorý sa bude konať 

15. – 22. septembra 2018.

 

Viac podrobností sa dozviete na stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk. Zapojte sa a pomôžte aj vy!