Ulice Bratislavy

Prečítajte si rozhovor s naším kolegom Petrom Kuzmom z Útvaru marketingu, ktorý sa edične podieľa na mnohých publikáciách z Knižnice Ružinov. Porozprávali sme sa o knihe ULICE BRATISLAVY, ktorá bola prednedávnom aj pomôckou pri tvorbe podujatia Poznáme, kde bývame?, ale aj o Ružinove ako takom.

 

1, Ako by ste sa predstavili?

Volám sa Peter Kuzma a v Knižnici Ružinov pracujem od roku 1983. Bolo to úžasné dobrodružstvo a vôbec neľutujem, že som mal tú česť byť pri tom všetkom. Preto bolo, lebo už „upratujem“ a chystám sa na zaslúžený odpočinok. Vôbec nie je pravda to, čo sa hovorí, že človek, aby sa niečo naučil, musí pracovať na rôznych pozíciách a v rôznych inštitúciách. Všeličo zažijete a skúsite aj v takej úplne normálnej verejnej knižnici so „štandardným“ rozpočtom ako je tá naša. Len treba mať oči a uši otvorené a robiť to, čo robíte, so zanietením. Dala by sa o tom kniha napísať a ručím vám za to, že by ste sa pri jej čítaní nenudili.

 

 

2, Čo pre vás znamená Ružinov?

V Ružinove som prežil nádherných desať rokov dospievania v období 1963 až 1972. Na takéto obdobie života sa nezabúda a tým som povedal všetko podstatné.

 

3, Čím je pre váš Ružinov špecifický od ostatných mestských častí? 

To je uhol pohľadu. Sociológ, urbanista, architekt, strojár, úradník... Každý vám povie niečo iné a každý bude mať tú svoju pravdu. No a čím je špecifický? No práve tým, že som v ňom vyrástol a tie prvé a pravé kontakty so životom som prežil práve tu.

 

4, Aké je vaše obľúbené miesto v Ružinove?

V Ružinove neexistuje obľúbené a neobľúbené miesto. Všade, kde sa práve človek nachádza, je to super. Už len preto, že každý meter štvorcový, každý strom, každý múr a každá budova vám pripomínajú tisíce vecí.

 

5, Máte zážitok spojený s Ružinovom?

To sme zase pri literárnej tvorbe a podobných aktivitách. Určite by sa našli námety na niekoľko kníh, nestratili by sa ani filmový scenár, rozhlasová a divadelná hra a podobné veci. Život prežitý v Ružinove – to je plejáda zážitkov a spomienok.

 

edičná činnosť knižnice ružinov
Edičná činnosť Knižnice Ružinov

 

6, Komu je kniha Ulice Bratislavy určená?

Ide vlastne o zoznam ulíc (aj tých starších do roku 1989) zoradených a utriedených určitým spôsobom, čo umožňuje čitateľovi nielen sa poučiť a oboznámiť s bratislavskými ulicami, ale sa i dozvedieť, kde sa nachádzajú, po kom alebo po čom sú pomenované, ako sa volali predtým a podobne. Nájdete tu aj erby všetkých mestských častí. Kniha má tak nielen informatívny, ale i vlastivedný charakter, pretože vás prostredníctvom bratislavských ulíc oboznamuje aj s kultúrou a históriou Slovenska ako takého, jeho prírodou, krajinou, mestami a pod. Samozrejme, zjednodušene povedané, kniha je určená predovšetkým Bratislavčanom.

 

7, Je podľa vás v Ružinove dosť kvalitnej kultúry?

Kultúra. To je široký pojem. Kvalitná kultúra je všade tam, kde sú kultivovaní a kultúrni ľudia, ktorí ju šíria a podporujú. Problém súčasnej doby nie je ani tak v názorových rozdieloch a postojoch, ale v etickom a estetickom formovaní duchovných hodnôt a ich presadzovaní v každodennom živote nás všetkých. Ak ste mysleli na kultúru ako na súčet a súhrn konkrétnych realizačných foriem, to je skôr štatistika.

 

8, Na čo ste narazili pri zostavovaní knihy? 

Pri zostavovaní knihy mi napadlo všeličo, ale určite najmä to, prečo už niekto také niečo nezostavil a nevydal... Buď to nepovažoval za potrebné, dôležité alebo zmysluplné, alebo... No vidíte, a už sme pri tej kultúrnosti, estetickom a etickom vzťahu k prostrediu, ktoré nás obklopuje a v ktorom žijeme a pohybujeme sa... Niekedy stačí tak málo.

 

9, Vieme sa ku knihe dostať?

Vzhľadom na limitované finančné možnosti knižnice, kniha vyšla v obmedzenom náklade a teda nie je a ani nemôže byť šírená a propagovaná v takom rozsahu, ako by si zaslúžila. Určite však bude k dispozícii v ústrednej knižnici na Miletičovej ulici v študovni k prezenčnému nahliadnutiu. Tu je priestor aj pre prípadných sponzorov a mecenášov, ktorí by chceli takýto projekt – vydanie knihy v patričnom náklade – podporiť.

 

 

10, Čo by ste odkázal Ružinovčanom?

Drahí moji Ružinovčania! Nezúfajte a neklesajte na duchu! Váš Ružinov nie je vôbec horší, škaredší a zanedbanejší ako sú ostatné mestské časti Bratislavy. Ak vás bude o tom niekto presviedčať – neverte mu, nemá pravdu. Váš Ružinov, pokiaľ ho vnímate nezaujate, s jasnou hlavou a čistým srdcom, je presne taký, aký má byť. Pretože je jednoducho Váš!

 

Vyspovedala: Kamila Černáková