Vydali sme

 

2016
 
V roku 2016 boli vytlačené dva tituly z roku 2015 (1,2) a Knižnica Ružinov vydala prvé číslo Občasníka knihovníkov Bratislavského kraja (3) a Sprievodcu Knižnicou Ružinov (4): 
 
1
Fükö, Pavol
Objektívom disciplíny a poriadku : Úvahy, postrehy a zamyslenia /Pavol Fükö ; [výkonný redaktor Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Darina Horáková ; jazyková úprava Ľubor Hallon]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2015. – 291 s. : fotogr. ; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 22). - Autor pôsobil takmer štyridsať rokov v Slovenskej televízii v rôznych funkciách. - 105 fotografií a fotokoláží. - 50 výt. 
ISBN 978–80–89775–03-3 (brož.)
 
2
Ulice
Ulice Bratislavy / [zostavil, úvod  napísal, DTP a obálku s použitím olejomaľby A. Kuzmu navrhol Peter Kuzma ;  zodpovedná redaktorka Darina Horáková]. – 3. opr. a dopl. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2015. – 336 s.; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 20). – Výkladový register ulíc Bratislavy. – Erby mestských častí. - 7 olejomalieb a 5 kresieb s bratislavskými motívmi od Alexandra Kuzmu. - Tlač Plotbase. – 125 výt.
ISBN 978-80-89775-01-9 (viaz.)
 
3
Občasník
Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. Roč. 17. Č. 1 / [DTP, výkonný redaktor a úvod napísal Peter Kuzma ; zodpovedná  redaktorka Darina Horáková]. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2016. – 42 s.; 21 cm. – Bulletin Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislavského kraja. – Celkove tridsiate druhé číslo v poradí. – Vytlačila Knižnica Ružinov. – Knihársky spracoval P. Kuzma. - 100 výt.
ISSN 1335-664X (brož.)
 
4
Sprievodca
Sprievodca Knižnicou Ružinov / [zodpovedná redaktorka Rina Horáková ; grafický návrh s použitím fotografií a dokumentov z archívu Knižnice Ružinov Adriana Adamovská ; text Peter Kuzma].  – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2016. – Nestr.; fotogr.; 15 cm. – Propagačná skladačka vydaná v spolupráci s firmou Polygrafické centrum. – Tlač Polygrafické centrum
 
 
Od svojho vzniku v roku 1972 až po súčasnosť vydala Knižnica Ružinov značné množstvo titulov a materiálov rozličného druhu. Najvýznamnejšie z nich sú zachytené v Bibliografii edičnej činnosti Knižnice Ružinov za roky 1972 - 2016 (pdf). Podrobnejšie sa môžete s touto oblasťou činnosti knižnice oboznámiť v kapitole edičná čínnosť.
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.