Vydali sme

2019

1
Fükö, Pavol
Objektívom pokory a vzdoru : Úvahy, postrehy a zamyslenia /Pavol Fükö ; [výkonný redaktor Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Darina Horáková ; jazyková úprava Ľubor Hallon ; obálka a grafická úprava Rudolf Šutovský]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2019. – 222 s. : fotogr. ; 21 cm. – Autor pôsobil takmer štyridsať rokov v Slovenskej televízii v rôznych funkciách. - 75 fotografií a fotokoláží. -  500 výt.
ISBN 978–80–89775–13-2 (brož.)
 

2018

1
Fükö, Pavol
Objektívom čistých prameňov : Úvahy, postrehy a zamyslenia /Pavol Fükö ; [výkonný redaktor Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Darina Horáková ; jazyková úprava Ľubor Hallon ; návrh obálky Zuzana Wolfová ; grafická úprava Rudolf Šutovský]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2018. – 256 s. : fotogr. ; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 28). - Autor pôsobil takmer štyridsať rokov v Slovenskej televízii v rôznych funkciách. - 105 fotografií a fotokoláží. -  500 výt.
ISBN 978–80–89775–10-1 (brož.)
 
2
Horáková, Zorica
Ľadopád / Zorica Horáková ; [zodpovedný a výkonný redaktor Peter Kuzma ; autori fotografií Zorica Horáková, Jadranka Važanová, Tereza Važan; obálku s použitím fotografií Zorice Horákovej navrhol Peter Kuzma]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2018. – 123 s.; 15 cm. – Piata zbierka básní autorky, ktorá pracovala v Knižnici Ružinov. – 15 fotografií. – Tlač Róbert Jurových-Nikara. - 125 výt. 
ISBN 978–80–89775 - 11 - 8 (viaz.) 
 
3
Barancová, Mária
Kúsok života s Nebesami / Mária Barancová ; [ilustrácie vytvoril a graficky upravil Juraj Doubek; výkonný redaktor, DTP a obálku s použitím grafiky Juraja Doubeka navrhol Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Rina Horáková]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2018. – 51 s.; 11 cm. – Niekoľko slov na zamyslenie a v trochu netradičnej úprave. – 48 grafických listov. – Tlač Plotbase. - 50 výt. 
ISBN 978–80–89775 - 09 - 5 (viaz.) 

 

Od svojho vzniku v roku 1972 až po súčasnosť vydala Knižnica Ružinov značné množstvo titulov a materiálov rozličného druhu. Najvýznamnejšie z nich sú zachytené v Bibliografii edičnej činnosti Knižnice Ružinov za roky 1972 - 2018 (pdf). Podrobnejšie sa môžete s touto oblasťou činnosti knižnice oboznámiť v kapitole edičná čínnosť.