História

Vznikli sme v roku 1972 v rámci nového územnosprávneho členenia Bratislavy (vtedy ešte ako Obvodná knižnica Bratislava II) z viacerých knižníc a v čase svojho zrodu sme mali 29 pracovníkov, 10 pobočiek, 125 630 knižničných jednotiek a 8 009 čitateľov. Treba pripomenúť, že vtedajší obvod Bratislava II bol väčší ako terajší Ružinov. 

Ústredná knižnica na Miletičovej ul. č. 47 vznikla už v roku 1974 a až doteraz je naším najväčším centrom literatúry, periodickej tlače a regionálnych informácií. 

V roku 1984 sme otvorili Experimentálnu pobočku ObK II na Trnávke, ktorá bola svojím zameraním (okrem klasickej knižnice aj artotéka a ludotéka) a rozsahom činnosti jedinou knižnicou takéhoto typu v Bratislave a druhou v rámci celého Slovenska. Experiment bol pýchou ružinovskej kultúry, no z dôvodu spoločensko-ekonomických zmien a nedostatku financií sa skončil v roku 1993. 

Ďalším magnetom bolo zriadenie Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry na Podzáhradnej ul. na Dolných honoch v roku 1989 (provizórne už od roku 1987). O toto perspektívne a verejnosťou vyhľadávané pracovisko sme prišli v roku 1991 delimitáciou v rámci nového územného členenia Bratislavy. 

Na konci roka 1992 zriadilo Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Bratislava – Ružinov ako nástupnícku organizáciu ObK II so všetkými jej právami a povinnosťami Knižnicu Ružinov ako svoju príspevkovú organizáciu.
 
Podrobne o histórii Knižnice Ružinov pozri zborník (pdf).
Letný video seriál
files/gallery/1565/1565-thumb-s.jpg

11. diel - ÚK Miletičova, 3. časť

Aj tentokrát sme sa vybrali do Ústrednej knižnice Knižnice Ružinov na Miletičovej 47, aby sme pre vás natočili ďalší diel Letného video seriálu "Prezraď mi, čo čítaš". Tentokrát to bolo také "rozlúčkové" rozprávanie...


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.