Napísali o nás

V tejto rubrike sa nachádzajú ohlasy na Knižnicu Ružinov,

ktoré boli uverejnené v periodickej a inej tlači.  

2018

V roku 2018 sa Knižnica Ružinov zjavila na stránkach Ružinovského echa (1, 2, 3), Dotykov (4, 5), Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc (6, 7, 8) a v antológii poézie (9):

1
Predstavenie
Predstavenie knihy mladého autora Pavla Chodúra. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 11. – Informácia o podujatí, v rámci ktorého bola uvedená do života kniha Zomiera mladý ten, koho Bohovia milujú. – Informáciu i podujatie pripravil Tím Knižnice Ružinov    
 
2
Pátranie
Pátranie po stratených knihách začína. In: Ružinovské echo. - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 11. – Oznam a informácia o aktivite, ktorou sa Knižnica Ružinov zapája do Týždňa slovenských knižníc v rámci Mesiaca knihy. – Oznam i informáciu o aktivite pripravil Tím Knižnice Ružinov 
 
3
Kostková, Katarína
Poznáme, kde bývame? – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 27, č. 4 (2018), s. 15. – Informácia o podujatí, v rámci ktorého sa Ružinovčania majú možnosť bližšie oboznámiť s názvami ulíc v jednotlivých častiach Ružinova. – Projekt vo forme cyklu vedomostných súťaží pripravili Knižnica Ružinov a Televízia Ružinov    
 
4
Koláriková, Katka
Edícia „Všeličo“ ružinovskej knižnice. In: Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 28 - 29. – Na margo rozhovoru s výkonným redaktorom edície Petrom Kuzmom. – Tiež informácia o podujatí Knižnice Ružinov, v rámci ktorého bola predstavená zatiaľ posledná kniha tejto edície od začínajúceho autora Pavla Chodúra s názvom Zomiera mladý ten, koho Bohovia milujú. – Úryvok z knihy    
 
5
Koláriková, Katka
Rozhovor s Pavlom Chodúrom. – Fotogr. 2. In: Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 30 - 33. – Aj o Knižnici Ružinov    
 
6
Čelková, Ľudmila
Bez podpory to nejde. – Fotogr. 1. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 26, č. 2 (2018), s. 21 - 22. – O činnosti a aktivitách Knižnice Ružinov z pohľadu verejnosti. – Názor dlhoročnej a pravidelnej účastníčky knižničných podujatí
 
7
Tóthová, Daniela
Stratené knihy sa našli. – Fotogr. 6. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 26, č. 2 (2018), s. 8 - 14. – O novom projekte verejných knižníc v Bratislavskom kraji, do ktorého sa zapojila aj Knižnica Ružinov. – Autorkou grafického návrhu plagátov a nálepiek projektu Stratené knihy bola Adriana Adamovská z Knižnice Ružinov
 
8
Čelková, Ľudmila
Mojím svetom je kniha. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 26, č. 3 (2018), s. 20 - 23. – Rozhovor s Máriou Bratovou, redaktorkou a prekladateľkou. – Aj o Knižnici Ružinov, ktorá udelila prekladateľke ocenenie Rytier dobrej knihy
 
9
Básnici
Básnici 2018: Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov / [zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková].  – 1. vyd. – Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2018. – 246 s.; 29 cm. – Na str. 72 je báseň Zorice Horákovej a na str. 222 informácia o Knižnici Ružinov v kontexte 4. básnickej zbierky Srna v ringu, ktorú knižnica vydala

 

2017

V roku 2017 sa Knižnica Ružinov zjavila na stránkach Bratislavských novín (1), in.ba (2), Ružinovského echa (3,4,5,9,11,12,13,14,15), Literárneho týždenníka (6,16), časopisu Metropola (7), Knižnej revue (8) a Hlasu ľudu (10):
 
1
(brn)
Radi píšete príbehy? In: Bratislavské noviny. - Roč. 20, č. 4 (2017), s. 13. – Oznámenie o vyhlásení literárnej súťaže, ktorej hlavným iniciátorom a organizátorom je Knižnica Ružinov
 
2
Mašlejová, Diana
Na slovíčko s mladými knihovníkmi. - Fotogr. 4. In: in.ba. Informačný magazín o Bratislave. - Roč. 9, č. 3 (2017), s. 6 - 7. -   Na otázky o knihách, knižniciach a čítaní odpovedali Lenka Čechvalová, vedúca pobočky Staromestskej knižnice, Adriana Adamovská z Útvaru marketingu Knižnice Ružinov, Branislav Breza z Miestnej knižnice Petržalka a Tomáš Prištiak, riaditeľ Miestnej knižnice Karlova Ves
 
3
Vasilková, Veronika
Knižnica Ružinov v dokumente. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 1 - 2 (2017), s. 11. – Informácia o filmovom dokumente s názvom Život (ne) knihovníka, ktorý pripravili Adriana Adamovská a Kamila Černáková z Knižnice Ružinov. – Dokument vznikol koncom minulého roka a vzhľadom na spôsob spracovania je ojedinelou sondou do sveta knižníc a kníh
 
4
Literárna
Literárna výzva Knižnice Ružinov: Príbeh mojej knihy. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 11. - Plagát Knižnice Ružinov o vyhlásení literárnej súťaže pri príležitosti 45. výročia jej založenia  
 
5
(mš)
Ružinovský knižný festival s Robom Rothom. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 12. – Informácia o 2. ročníku podujatia. – V úvode je spomenutá Knižnica Ružinov ako jeden zo spoluorganizátorov
 
6
A.R.
Ružinovská kaviareň. - Fotogr. 1. In: Literárny týždenník. - Roč. 30, č. 13 - 14 (2017), s. 15. – Informácia o literárnom podujatí, ktoré pripravila Knižnica Ružinov a uskutočnilo sa v Dome kultúry Ružinov. – Hosťami tentokrát boli Viera Švenková, Jana Šimulčíková a Dagmar Wagnerová-Škamlová
 
7
Remiášová, Alžbeta
Tri dámy. - Fotogr. 1. In: Metropola. - Roč. 9, č. 4 (2017), s. 16. – Informácia o literárnej kaviarni, ktorú navštívili Viera Švenková, Jana Šimulčíková a Dagmar Wagnerová-Škamlová. – Podujatie pripravila Knižnica Ružinov
 
8
Čelková, Lýdia
Tri plus jeden v literárnej kaviarni. – In: Knižná revue. – 30. 3. 2017. –  Elektronické vydanie. – O literárnej kaviarni, ktorú pripravila Knižnica Ružinov. - Čítajte viac: http://www.kniznarevue.sk/index.php?starsie=635
 
9
Kostková, Katarína
Ak chceme zmeniť svet, našou nádejou sú deti. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 5 (2017), s. 13. – Rozhovor s výtvarníčkou Zuzanou Pallaghyovou, ktorá vystavovala svoje práce aj v pobočke Knižnice Ružinov na Bachovej ulici
 
10
Chalupová, Anička
Bilancovali a plánovali: V dobrovoľnom hasičskom spolku v Kovačici. – Fotogr. 4. In: Hlas ľudu. Informačno-politický týždenník. - Roč. 30, č. 5 (2017), s. 13. –  Periodikum, ktoré vydávajú Slováci v Novom Sade v Srbsku, informuje aj o spolupráci s Ružinovom a o knihách, ktoré im poslala Knižnica Ružinov      
 
11
Vasilková, Veronika
Knižnica oázou pokoja? – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 7 - 8 (2017), s. 9. – O perspektívach a možnostiach využitia záhrady, ktorá sa nachádza v areáli riaditeľstva a pobočky na Tomášikovej ulici      
 
12
Knižnica
Knižnica Ružinov – jubilantka, ktorá si pripomína 45. výročie svojho vzniku. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 9 (2017), s. 14. – Plagát, oznam a zároveň aj pozvánka na výstavu pri príležitosti významnej udalosti   
 
13
Kostková, Katarína
Knižnica spomína na svojich 45 rokov. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 10 (2017), s. 20. – Informácia o oslavách jubilea Knižnice Ružinov, ktoré sa konali v Ústrednej knižnici na Miletičovej ulici    
 
14
(red)
Literárna výzva: Príbeh mojej knihy 2017. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 10 (2017), s. 20. – Oznam o priebehu a aktivitách v rámci literárnej výzvy, v ktorých sa spomína Ružinov. – Jedným zo spoluorganizátorov tohto projektu je aj Knižnica Ružinov
 
15
(mš)
V Knižnici Ružinov deti prenikli do tajov vzniku kníh. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 11 (2017), s. 15. – Informácia o kreatívnom festivale RE: kreácia pod taktovkou, ktorý sa uskutočnil v knižnici a trval sedem dní  
 
16
Matláková, Zlata
V poézii aj vo filme nechať vzlietnuť horizont. – Fotogr. 2. In: Literárny týždenník. - Roč. 30, č. 39 - 40 (2017), s. 12 - 13. - Recenzia štvrtej básnickej zbierky Srna v ringu, ktorú vydala Knižnica Ružinov, a ktorej autorom je Zorica Horáková, bývalá pracovníčka Knižnice Ružinov  
 
Prehľad  o tom, čo všetko sa o Knižnici Ružinov napísalo od roku 1972 až po súčasnosť nájdete v Bibliografii publikačnej činnosti o Knižnici Ružinov za roky 1972 - 2018 (pdf).
 
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.