O knižnici

  

V tejto rubrike sa nachádzajú ohlasy na Knižnicu Ružinov, ktoré boli uverejnené v periodickej a inej tlači ...  

Čítať viac

Tu nájdete všetko, čo sme v danom roku vydali ...

Čítať viac

Podľa stavu k 31. 12. 2015 mala Knižnica Ružinov 23 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 159 389 knižničných jednotiek a 4 058 čitateľov ...

Čítať viac

Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Ružinov (pdf) obsahuje aj Poučenie o ochrane osobných údajov čitateľov Knižnice Ružinov, ďalej Zásady používania biblioboxu, Cenník služieb Knižnice Ružinov, Výpožičný čas a Aktuálne ustanovenia a limity ...

Čítať viac

Štatút Knižnice Ružinov ...

Čítať viac

Vznikli sme v roku 1972 v rámci nového územnosprávneho členenia Bratislavy (vtedy ešte ako Obvodná knižnica Bratislava II) z viacerých knižníc a v čase svojho zrodu sme mali 29 pracovníkov, 10 pobočiek, 125 630 knižničných jednotiek a 8 009 čitateľov ...

Čítať viac
Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.