Vydali sme

2018

1
Fükö, Pavol
Objektívom čistých prameňov : Úvahy, postrehy a zamyslenia /Pavol Fükö ; [výkonný redaktor Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Darina Horáková ; jazyková úprava Ľubor Hallon ; návrh obálky Zuzana Wolfová ; grafická úprava Rudolf Šutovský]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2018. – 256 s. : fotogr. ; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 28). - Autor pôsobil takmer štyridsať rokov v Slovenskej televízii v rôznych funkciách. - 105 fotografií a fotokoláží. -  500 výt.
ISBN 978–80–89775–10-1 (brož.)
 
2
Horáková, Zorica
Ľadopád / Zorica Horáková ; [zodpovedný a výkonný redaktor Peter Kuzma ; autori fotografií Zorica Horáková, Jadranka Važanová, Tereza Važan; obálku s použitím fotografií Zorice Horákovej navrhol Peter Kuzma]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2018. – 123 s.; 15 cm. – Piata zbierka básní autorky, ktorá pracovala v Knižnici Ružinov. – 15 fotografií. – Tlač Róbert Jurových-Nikara. - 125 výt. 
ISBN 978–80–89775 - 11 - 8 (viaz.) 
 
3
Barancová, Mária
Kúsok života s Nebesami / Mária Barancová ; [ilustrácie vytvoril a graficky upravil Juraj Doubek; výkonný redaktor, DTP a obálku s použitím grafiky Juraja Doubeka navrhol Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Rina Horáková]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2018. – 51 s.; 11 cm. – Niekoľko slov na zamyslenie a v trochu netradičnej úprave. – 48 grafických listov. – Tlač Plotbase. - 50 výt. 
ISBN 978–80–89775 - 09 - 5 (viaz.) 

 

2017

1
Horáková, Zorica
Srna v ringu / Zorica Horáková ; [zodpovedný a výkonný redaktor Peter Kuzma ; ilustrácie Zorica Horáková; fotoreprodukcie obrazov zhotovil Jaroslav Burjaniv ; obálku s použitím obrazu autorky navrhol Peter Kuzma]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2017. – 87 s.; 15 cm. – Štvrtá zbierka básní autorky, ktorá pracovala v Knižnici Ružinov. – 7 strán fotoreprodukcií obrazov. – Tlač Róbert Jurových-Nikara. - 125 výt. 
ISBN 978–80–89775 - 07 - 1 (viaz.)  
 
2
Fükö, Pavol
Objektívom krásy a dokonalosti : Úvahy, postrehy a zamyslenia /Pavol Fükö ; [výkonný redaktor Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka a jazyková korekcia Darina Horáková ; návrh obálky Zuzana Wolfová ; grafická úprava Juraj Havaj-Petejovský]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2017. – 240 s. : fotogr. ; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 23). - Autor pôsobil takmer štyridsať rokov v Slovenskej televízii v rôznych funkciách. - 105 fotografií a fotokoláží. -  Tlač Expres Tlač. - 50 výt.
ISBN 978–80–89775–05-7 (brož.)
 
3
Hrdlička, Lukáš
Blogeek /Lukáš Hrdlička ; [výkonný redaktor, DTP a úvodný komentár Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Rina Horáková ; obálku navrhla a ilustrácie vytvorila Adel]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2017. – 214 s.; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 24). - Autor netradičným spôsobom opisuje svet okolo nás. – Tlač Plotbase. - 45 výt. 
ISBN 978–80–89775–04-0 (viaz.)   
 
4
Suchová, Rozália
Podoby lásky / Rozália Suchová ; [výkonný redaktor, DTP a obálku s použitím obrazu Boženy Švihranovej navrhol Peter Kuzma ; zodpovedná redaktorka Rina Horáková ; ilustrácie Božena Švihranová]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2017. – 97 s.; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 25). – Niekoľko prozaických príbehov ľudí rôzneho veku a sociálneho postavenia. – Tlač Plotbase. - 45 výt.
ISBN 978–80–89775–06-4 (viaz.) 
 
5
Chodúr, Pavel
Zomiera mladý ten, koho Bohovia milujú  / Pavel Chodúr ; [výkonný redaktor a DTP Peter Kuzma ; úvod napísal Vlado Král ; získavanie podkladov, doplnkov a komunikácia s autorom Kamila Černáková ; zodpovedná redaktorka Rina Horáková ; obálku navrhol a ilustrácie vytvoril Tomáš Galata]. – 1. vyd. – Bratislava : Knižnica Ružinov, 2017. – 177 s.; 21 cm. – (Všeličo ; zv. 26). – Večné hľadanie a nachádzanie v čase a priestore. – Tlač Plotbase. - 45 výt.
ISBN 978–80–89775–08-8 (viaz.)   
 
Od svojho vzniku v roku 1972 až po súčasnosť vydala Knižnica Ružinov značné množstvo titulov a materiálov rozličného druhu. Najvýznamnejšie z nich sú zachytené v Bibliografii edičnej činnosti Knižnice Ružinov za roky 1972 - 2018 (pdf). Podrobnejšie sa môžete s touto oblasťou činnosti knižnice oboznámiť v kapitole edičná čínnosť.
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.