Knižnica Ružinov vám predstavuje novú službu, ktorou je možnosť objednávania kníh elektronicky prostredníctvom konta v knižničnom online katalógu. Vami objednané knižky buď pripravíme na pobočke, ktorú si zvolíte, alebo vám zašleme poštou. Objednanie kníh je obmedzené na 5 knižničných jednotiek, stojí 5€, v prípade zasielania poštou 10€. Dúfame, že nová služba zjednoduší a tým aj spríjemní váš život. 💻📚