Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia časti objektu HB blokov Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov

 

 

Predĺžená lehota na predkladanie ponúk do 02.05.2023  do 11:00:00 hod.


Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia časti objektu HB blokov Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov

 

 

Archív výziev a ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Detský kútik v objekte Na úvrati 52, Bratislava

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Komplexná správa zverených objektov KNIŽNICI RUŽINOV, p. o.

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Dodávka a pokládka koberca v knižnici v objekte Na úvrati 52, Bratislava

Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte Na úvrati 52, Bratislava

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Dodanie vozidla strednej triedy

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Nájom multifunkčných zariadení

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

DÚP služby

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

IT služby

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Revitalizácia záhrady a priľahlých plôch

 

 

 

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu

Nábytok do rokovacej miestnosti

 

 

 

 

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu

Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk

 

 

 

 

Zverejnenie zámeru

na nájom majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 

 

 

 

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu

Asanácia stromu na Tomášikovej 25

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Zabezpečenie drobných opráv spojených s prevádzkou budov a nebytových priestorov, komplexná správa majetku zvrerených budov Knižnice Ružinov, p. o.

 

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu

Maliarske práce

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Zabezpečenie spracovanie miezd a personalistiky prostredníctvom licencie - služby

 

 

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu

Notebook