Bibliografia

 

 

Bibliografia edičnej činnosti Knižnice Ružinov  za roky 1972 - 2019

Bibliografia publikačnej činnosti o Knižnici Ružinov za roky 1972 - 2019

Knižnica Ružinov v čase a priestore 1972 - 2018 - kombinovaná bibliografia približujúca činnosť a aktivity KR od jej vzniku až po súčasnosť

Knižnica Ružinov a jej edičná činnosť 1972 - 2011 - výberová bibliografia 

Knižnica Ružinov na stránkach tlače 1972 - 2011 - výberová bibliografia 

Kultúra Ružinova na stránkach tlače (2001 - 2005) -  výberová bibliografia

Kultúra Ružinova na stránkach tlače v roku 2000 -  výberová bibliografia

Kultúra Ružinova na stránkach tlače v rokoch 1998 a 1999 -  výberová bibliografia

 

 

Kultúra druhého bratislavského obvodu v roku 1990 - výberová bibliografia 

Hudba k sviatočným chvíľam - odporúčajúca bibliografia 

Kultúra druhého bratislavského obvodu v roku 1989 - výberová bibliografia 

Priemysel Bratislavy - výberová odporúčajúca bibliografia 

Kultúra druhého bratislavského obvodu v roku 1988 - výberová bibliografia 

Kultúra druhého bratislavského obvodu v roku 1987 - výberová bibliografia 

Kultúra druhého bratislavského obvodu v roku 1986 - výberová biblliografia

Literárne osobnosti obvodu Bratislava II - odporúčajúca bibliografia 

Odporúčané mimoškolské čítanie z ruského jazyka - odporúčajúca bibliografia

Čítame mimočítankovú literatúru - odporúčajúca bibliografia 

Čo odporúčame čítať dospievajúcej mládeži - výberová bibliografia