Aktuálne pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Knihovník - Kultúrny pracovník

 

 

1.7.2024

Výberové konanie na pozíciu Knihovník - Kultúrny pracovník

 

 

1.6.2024

Archív pracovných ponúk

Výberové konanie na pozíciu Knihovník - Kultúrny pracovník

 

 

Výberové konanie na pozíciu Knihovník - Kultúrny pracovník

 

 

Výberové konanie na pozíciu Knihovník - Kultúrny pracovník

 

 

Výberové konanie na pozíciu Knihovník - Kultúrny pracovník

 

 

Výberové konanie na pozíciu Knihovník - Kultúrny pracovník

 

 

Výberové konanie na pozíciu Kultúrny pracovník

 

 

Výberové konanie na pozíciu Vedúci/a Útvaru metodiky a koordinácie

Vedúci/a Útvaru metodiky a koordinácie

 

Výberové konanie na pozíciu knižnično-informačný pracovník (knihovník)

Knižnično-informačný pracovník (knihovník)

1.11.2022


Výberové konanie na pozíciu Vedúci/a Útvaru metodiky a koordinácie

Vedúci/a Útvaru metodiky a koordinácie

 

Výberové konanie na pozíciu referent Útvaru marketingu

Referent Útvaru marketingu

 

Výberové konanie na pozíciu knižnično-informačný pracovník (knihovník)

Knižnično-informačný pracovník (knihovník)

1.3.2022


Výberové konanie na pozíciu knižnično-informačný pracovník (knihovník)

Knižnično-informačný pracovník (knihovník)

31.8.2021


Výberové konanie na pozíciu knižnično-informačný pracovník (knihovník)

Knižnično-informačný pracovník (knihovník)

15.9.2020


Výberové konanie na pozíciu knižnično-informačný pracovník (knihovník)

Knižnično-informačný pracovník (knihovník)

30.4.2021


Výberové konanie na pozíciu knižnično-informačný pracovník (knihovník)

Knižnično-informačný pracovník (knihovník)

1.3.2020


Výberové konanie na pozíciu knižnično-informačný pracovník (knihovník)

Knižnično-informačný pracovník (knihovník)

3.10.2018


Výberové konanie na pozíciu knižnično-informačný pracovník (knihovník)

Knižnično-informačný pracovník (knihovník)

ihneď


Výberové konanie na pozíciu vedúca útvaru knižnično-informačných fondov

Vedúca útvar knižnično-informačných fondov

1.4.2017


Výberové konanie na pozíciu vedúca útvaru marketingu


Vedúca útvaru marketingu


1.4.2017


Výberové konanie na pozíciu vedúca knižnično-informačných fondov

Vedúca knižnično-informačných fondov

1.4.2017


Výberové konanie na pozíciu investičný referent, verejné obstarávanie

Investičný referent, verejné obstarávanie

1.5.2017


Výberové konanie na pozíciu vedúca útvaru knižnično-informačných fondov

Vedúca útvaru knižnično-informačných fondov

31.10.2016