RIADITEĽSTVO

KNIŽNICA RUŽINOV, p.o.
Zimná 1, 821 02 Bratislava
IČO: 00226815    DIČ: 2020864758

 

ÚTVAR EKONOMICKO-TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ

 

ÚTVAR KOORDINÁCIE A METODIKY

 

Jana Klenovičová

vedúca ÚKaM


Útvar metodiky a koordinácie

+421244456036

ukif@kniznica-ruzinov.sk

 

Katarína Krásna

Oddelenie knižničných fondov


Oddelenie knižničných fondov

+421244456036

ukif@kniznica-ruzinov.sk

Bc. Zuzana Cáková

Oddelenie marketingu


Adriana Hanusová

Oddelenie marketingu


Kontaktný formulár

V prípade otázok nám napíšte: