Zriaďovacia listina

KNIŽNICE RUŽINOV

príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Ružinov