Pobočka Zimná 1

parallax background

Naše služby

Základné služby
  • absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti a dospelých

  • ústne faktografické a bibliografické informácie

  • on-line katalóg

Špeciálne služby
  • kopírovacie služby (len z dokumentov knižnice)

  • príležitostný predaj starších časopisov

  • príležitostný predaj publikácií z vlastnej edičnej činnosti

  • voľné aktivity seniorov v rámci Klubu dôchodcov

  • internet

  • organizovanie podujatí kultúrneho, sociálno-zdravotného a zábavno-relaxačného charakteru rôznych foriem pre seniorov

Foto pobočky

Kontaktný formulár

V prípade otázok nám napíšte: