Naša história

 • 1972Vznik

  Vznikli sme v roku 1972 v rámci nového územnosprávneho členenia Bratislavy (vtedy ešte ako Obvodná knižnica Bratislava II) z viacerých knižníc a v čase svojho zrodu sme mali 29 pracovníkov, 10 pobočiek, 125 630 knižničných jednotiek a 8 009 čitateľov. Treba pripomenúť, že vtedajší obvod Bratislava II bol väčší ako terajší Ružinov.
 • 1974Ústredná knižnica na Miletičovej ul.

  Ústredná knižnica na Miletičovej ul. č. 47 vznikla už v roku 1974 a až doteraz je naším najväčším centrom literatúry, periodickej tlače a regionálnych informácií.
 • 1984Experimentálna pobočka

  V roku 1984 sme otvorili Experimentálnu pobočku ObK II na Trnávke, ktorá bola svojím zameraním (okrem klasickej knižnice aj artotéka a ludotéka) a rozsahom činnosti jedinou knižnicou takéhoto typu v Bratislave a druhou v rámci celého Slovenska. Experiment bol pýchou ružinovskej kultúry, no z dôvodu spoločensko-ekonomických zmien a nedostatku financií sa skončil v roku 1993.
 • 1989Zriadenie Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry

  Ďalším magnetom bolo zriadenie Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry na Podzáhradnej ul. na Dolných honoch v roku 1989 (provizórne už od roku 1987). O toto perspektívne a verejnosťou vyhľadávané pracovisko sme prišli v roku 1991 delimitáciou v rámci nového územného členenia Bratislavy.
 • 1992Zriadenie príspevkovej organizácie

  Na konci roka 1992 zriadilo Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Bratislava – Ružinov ako nástupnícku organizáciu ObK II so všetkými jej právami a povinnosťami Knižnicu Ružinov ako svoju príspevkovú organizáciu.
 • 2000Vznik Ružinovského informačného strediska

  V roku 2000 vznikla na pôde Knižnice Ružinov Koncepcia ružinovského informačného strediska v Prievoze (RIS), ktorá predstavuje ojedinelý a výnimočný kultúrny projekt nielen v rámci Ružinova, ale aj celej Bratislavy. Ide o vytvorenie moderného knižnično-informačného pracoviska, v ktorom bude klasickú knižnicu dopĺňať moderná počítačová a audiovizuálna technika s internetom. Vzhľadom na náročnosť celého projektu - jeho realizácia je rozdelená na etapy a bol zaradený aj do Rozvojového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
 • 2004Noc v knižnici

  V roku 2004 sme prvýkrát pripravili podujatie s názvom Noc v knižnici a v tejto tradícii pokračujeme naďalej.
 • 2005Seniorské informačné centrum

  V roku 2005 sa zrodila myšlienka vytvoriť z pobočky na Zimnej ulici SIC - Seniorské informačné centrum. Tento projekt sa stal skutočnosťou 29. novembra 2006, kedy bolo Seniorské informačné centrum (SIC) slávnostne otvorené. Ide o moderné pracovisko, ktoré v rámci svojich možností poskytuje komplexné kultúrne a sociálne služby starším občanom Ružinova.
 • 2020Náš aktuálny stav

  Podľa stavu k 31. 12. 2019 mala Knižnica Ružinov 23 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 158 244 knižničných jednotiek a 3 946 čitateľov.

O nás

Okrem klasických knižnično-informačných služieb je naša knižnica známa prípravou a realizáciou podujatí pre deti, mládež a dospelých a to na základe vlastných, pôvodných scenárov. Aj za hranicami Ružinova sú známe krsty a prezentácie nových kníh, besedy a stretnutia so spisovateľmi, súťaže (O kráľa detských čitateľov, Najlepšia stará mama Ružinova), ďalej Hovory D - stretnutia mládeže Ružinova so zaujímavými osobnosťami na zaujímavé témy, každoročné knižničné happeningy, na ktorých sa udeľuje cena Rytier dobrej knihy, počítačové kurzy pre seniorov a ďalšie. V roku 2004 sme prvýkrát pripravili podujatie s názvom Noc v knižnici a v tejto tradícii pokračujeme naďalej.

 
 

V rámci našej edičnej činnosti vydávame a tlačíme množstvo materiálov. Z našej dielne okrem iných vychádza aj Občasník knihovníkov Bratislavského kraja (2x ročne), vydali sme tiež rôzne bibliografie, medzi ktorými sú i bibliografie novinových a časopiseckých článkov o kultúrnom dianí v Ružinove za roky 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2000, 2001 - 2005 a tiež ďalšie publikácie. Známa je aj naša edícia "Všeličo", v rámci ktorej sme už vydali 28 titulov..

V súlade s najnovšími informačnými trendami a technológiami a v závislosti od finančných prostriedkov a možností a personálnych kapacít postupne prebieha elektronizácia celej knižnice.

Podľa stavu k 31. 12. 2019 mala Knižnica Ružinov 23 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 158 244 knižničných jednotiek a 3 946 čitateľov.

 

Podrobne o histórii Knižnice Ružinov pozri zborník