Knižnica Ružinov ponúka možnosť registrácie pre 3 členov rodiny vo forme Rodinného preukazu.

Na preukaz sa môžu požičiavať dospelé aj detské knihy.

Cena je 10 EUR.