Stratené knihy

5. - 11. marca 2018 v rámci Týždňa slovenských knižníc prebehne v Knižnici Ružinov projekt, do ktorého sú zapojené všetky verejné knižnice BSK pod názvom

„Hľadáme stratené knihy“,

v rámci ktorého budú čitatelia KR v určenej lokalite podľa indícií, vopred známych z miestnych médií, webovej stránky a sociálnych sietí knižnice hľadať stratené knihy s cieľom vrátiť ich za odmenu do knižnice. Účastníkom aktivity, ktorí sa do projektu zapoja ponúkne Knižnica Ružinov bezplatné členstvo v knižnici a budú odmenení drobnými darčekovými predmetmi.

Všetky informácie o podujatí nájdete na: www.facebook.com/strateneknihy