Zásady používania biblioboxu

 

1.  Bibliobox slúži k vráteniu kníh mimo otváracích hodín knižnice, počas dní pracovného pokoja a sviatkov, prípadne v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice.

2.   Používateľ môže touto cestou vrátiť knihy vypožičané výhradne v tej knižnici, pri ktorej sa bibliobox nachádza.

3.   Používateľ nedostane potvrdenie o vrátení knihy, jej vrátenie je založené na dôvere medzi knižnicou a používateľom.

4.   Knižnica sa zaväzuje používateľovi odpísať knihy zjeho používateľského konta počas najbližšieho pracovného dňa.

5.   Nevrátené výpožičky sa používateľovi automaticky nepredlžujú.

6.   Používateľ je povinný do 48 hodín skontrolovať si stav na konte osobne, telefonicky alebo elektronicky, požiadať o predĺženie nevrátených výpožičiek a podať v prípade nezrovnalostí reklamáciu.

7.   Pokiaľ má používateľ vygenerované sankčné poplatky (upomienky), je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice alebo bezhotovostne na účet Knižnice Ružinov.

8.   Prostredníctvom biblioboxu nie je možné vrátiť:

    - dokumenty vypožičané prostredníctvom MVS,

    - dokumenty z iných knižníc a pobočiek knižnice,

    - iné typy dokumentov ako knihy (CD, periodiká),

    - dokumenty vymáhané súdnou cestou a riaditeľskou upomienkou,

    - nadrozmerné knihy.

9.   Dokumenty treba vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili.

10. Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu.