Knižničný hudobný kútik

 

Knižnica Ružinov otvorila  pre všetkých, ktorí majú radi hudbu, Knižničný hudobný kútik na pobočke Na úvrati 52. Otvorený je počas výpožičných hodín knižnice a nájdete v ňom vyše 8 000 hudobných nosičov  (LP, CD) z rôznych hudobných žánrov. Okrem hudby si môžete vypočuť aj rozprávky a hovorené slovo.