RIADITEĽSTVO

KNIŽNICA RUŽINOV, p.o.
Zimná 1, 821 02 Bratislava
IČO: 00226815    DIČ: 2020864758

 

RIADITEĽKA

Mgr. Eva Pindjáková

 

ÚTVAR EKONOMICKO-TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ

Lenka Kolínková

administratívny pracovník

ÚTVAR KOORDINÁCIE A METODIKY

Jana Klenovičová

vedúca Útvaru koordinácie a metodiky

ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH FONDOV

Katarína Krásna

 

Antikvariát

 

ODDELENIE MARKETINGU

Bc. Zuzana Cáková

Adriana Hanusová

Kontaktný formulár

V prípade otázok nám napíšte: