Spoločenské hry si môžete na pobočkách Knižnice Ružinov, p. o. vypožičať prezenčne (v knižnici) alebo vybrané hry aj absenčne (domov).

 

Prezenčné požičiavanie hier (hranie v knižnici)

 • používateľ musí byť zaregistrovaný, t. j. musí mať platný čitateľský preukaz alebo sa jednorazovo zaregistruje pre daný deň (v tom prípade mu budú umožnené len prezenčné výpožičky)
 • pred požičaním hry je používateľ povinný si skontrolovať, či je hra v poriadku a nahlásiť knihovníkovi prípadné nedostatky
 • hra bude používateľovi načítaná na jeho čitateľské konto ako prezenčná výpožička • pri vrátení hry používateľ spolu s knihovníkom skontroluje, či v hre niečo nechýba a hra bude následne z jeho čitateľského konta odčítaná
 • v prípade poškodenia alebo straty jednotlivých súčastí hry alebo hry samotnej je používateľ povinný kúpiť náhradou hru novú alebo uhradiť jej cenu

 

Absenčné požičiavanie hier (požičiavanie domov)

 • používateľ musí mať platný čitateľský preukaz (nestačí jednorazový) • používateľ musí byť starší ako 15 rokov (v prípade používateľa mladšieho ako 15 rokov je potrebné vyplniť jeho zákonným zástupcom tlačivo „Vyjadrenie zákonného zástupcu pre požičiavanie spoločenských hier“)
 • požičiava sa 1 hra na 2 týždne bez možnosti predĺženia
 • pred požičaním hry je používateľ povinný si skontrolovať, či je hra v poriadku
 • hra bude používateľovi načítaná na jeho čitateľské konto ako absenčná výpožička
 • používateľ sa zaväzuje vrátiť hru v poriadku a včas do knižnice
 • pri vrátení hry používateľ spolu s knihovníkom skontroluje, či v hre niečo nechýba a hra bude následne z jeho čitateľského konta odčítaná
 • v prípade poškodenia alebo straty jednotlivých súčastí hry alebo hry samotnej je používateľ povinný kúpiť náhradou hru novú alebo uhradiť jej cenu
 • pokiaľ nevráti hru načas, začnú sa po dni uplynutia výpožičnej doby vytvárať upomienky podľa platného Cenníka KR

 

Tlačivo "Vyjadrenie zákonného zástupcu pre požičiavanie spoločenských hier"

 

SPOLOČENSKÉ HRY: